Akateeminen ratsatustaide

Akateeminen ratsastustaide perustuu vanhojen ratsastusmestareiden oppeihin ja tietotaittoon. Alkaen Xenophonista (400eaa.), Pluvinel, Guérinière, Newcastle päätyen Steinbrechtiin. Tässä mainittuna vain tärkeimmät. Bent Branderupin ja Akateemisen ratsastustaiteen ritarikunnan tarkoituksena on säilyttää, vaalia, oppia uudelleen ja ymmärtää taitoja jotka näillä mestareilla oli.

Bentin mottoon "Two spirits who want to do what two bodies can" (suom. Kahden mielen täytyy tavoitella sitä, mihin kaksi kehoa pystyy) sisältyy tärkeä ajatus siitä että hevosen koulutus on sekä fyysistä että henkistä. Koulutuksen ja harjoitusten tulisi kehittää hevosta niin, että se pysyy terveenä. Varsinainen taide alkaa ajatuksesta, että hevonen on elämänkumppani. Yhteistyön perusta rakentuu tietotaidon keräämisestä, apujen ymmärtämisestä, ja vastavuoroisesta kommunikaatiosta hevosen ja ihmisen välillä. Päämääränä on saavuttaa yhteistyön taso, jossa hevonen ja ihminen yhdessä työskennellessään näyttävät sulavan yhteen. Ratsastajan kuuluu ottaa vastuu hevosesta ja hevoselle tulee rakentaa niin hyvä luottamus ihmiseen, että se haluaa tulla viedyksi, ohjailluksi, kuten tanssipartneri.


teksti mukaellen suomennettu Bent Branderupin internetsivuilta (Sara Autelo)